Bezava

BeZaVa -Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa), beter bekend als Modernisering Ziektewet, is bedoeld om het ziekteverzuim onder vangnetters terug te dringen. Vangnetters zijn werknemers die geen werkgever meer hebben en ziek zijn en daarom een ziektewetuitkering ontvangen of werknemers met een hoog ziekterisico zoals zwangeren en orgaandonoren. Deze groep blijkt namelijk veel vaker aanspraak te maken op een WIA-uitkering.

In 2014 verandert de premieheffing voor de sociale verzekeringen. Naast de premies die u nu als werkgever betaalt, komen er twee nieuwe premies bij: de ZW-flexpremie voor Ziektewetuitkeringen en de WGA-flexpremie voor WGA-uitkeringen. De hoogte van die premies is afhankelijk van uw loonsom en de Ziektewet- en WGA-uitkeringen die in 2012 zijn betaald aan vangnetters.

Nieuw is dat u als werkgever het financiële risico gaat dragen van werknemers die ziek uit dienst gaan. Dat geldt zowel voor vaste als tijdelijke werknemers. Daarnaast gaat u het risico dragen van werknemers die zich binnen een termijn van 28 dagen na uitdiensttreding alsnog ziek melden. Dit heet 'nawerking'. Veel werkgevers zijn zich er niet van bewust dat ze een vangnetter in dienst hebben gehad.


Voorbeeld situatie nu, situatie 2014 en situatie 2016

Stel, u heeft een werknemer met een jaarcontract. Na 6 maanden wordt deze persoon ziek.

Huidige situatie

De periode van 18 maanden waarin deze werknemer een ziektewetuitkering ontvangt, wordt gefinancierd vanuit het sectorfonds. U betaalt hiervoor een premie die afhankelijk is van het risico in uw gehele sector. De premie is dus niet afhankelijk van de instroom van uw eigen ex-werknemers in de Ziektewet. Als uw werknemer na 104 weken ziekte instroomt in de WGA, dan worden deze lasten door het sectorfonds gedragen.

Situatie 2014

Vanaf 2014 is het risico voor u als werkgever veranderd. De periode van 18 maanden waarin deze werknemer een ziektewetuitkering ontvangt, wordt vanaf 2014 gefinancierd door u als werkgever. Deze lasten worden bij u in rekening gebracht middels een gedifferentieerde premie Ziektewet. Kleine werkgevers betalen gewoon de sectorpremie hiervoor. Grote werkgevers betalen vanaf 1 januari 2014 een individuele gedifferentieerde premie en middelgrote werkgevers deels een individuele en deels een sectorpremie. Deze premie kan dus afhankelijk zijn van het risico in uw praktijk en is dus afhankelijk van de instroom van uw eigen ex-werknemers in de Ziektewet. Of uw praktijk geldt als grote, middelgrote of kleine werkgever is afhankelijk van de totale loonsom (zie dossier BeZaVa). Als uw werknemer na 104 weken ziekte instroomt in de WGA, dan worden deze lasten bij u in rekening gebracht door middel van een aparte gedifferentieerde premie WGA-flex.

Situatie 2016

Met ingang van 2016 wordt de gedifferentieerde premie WGA-flex samengevoegd met de al bestaande gedifferentieerde premie WGA. Deze premie is gebaseerd op de arbeidsongeschiktheidslasten van uw vaste medewerkers (WGA-vast). Bent u al eigenrisicodrager voor de WGA (vaste medewerkers), dan moet u een aanvullende garantieverklaring inleveren, om zo voor het volledige arbeidsongeschiktheidsrisico van uw totale werknemersbestand eigenrisicodrager te blijven. Als u deze aanvullende garantieverklaring niet overlegt, keert u voor het volledige WGA-risico terug in het publieke bestel.

Wat betekent BeZaVa voor kleine werkgevers?

Bent u een werkgever met een loonsom kleiner dan € 307.000,- (ongeveer 10 werknemers)? En bent u verzekerd via het UWV? Dan gaat u voor de Ziektewet een premie betalen (ZW-flexpremie) die afhankelijk is van het verzuim in onze sector. Voor de sector Gezondheidszorg bedraagt die premie 0,27 procent van uw loonsom.

Daarnaast verdwijnt de gedifferentieerde WGA-premie. Ook hiervoor gaat u een sectorafhankelijke premie betalen. Deze bedraagt 0,51 porocent van uw loonsom. Tot slot gaat u een nieuwe sectorpremie betalen; de WGA-flexpremie. Deze premie bedraagt 0,14 procent van uw loonsom.

Bent u een kleine werkgever, en bent u eigenrisicodrager voor de WGA

U betaald vanaf 1 januari 2014 gewoon nog de sectorpremie van de Ziektewet die is samengevoegd met die van de WW zoals voorheen ook het geval was. Pas in 2016 verandert er iets voor u. U wordt dan automatisch ook eigenrsicodrager voor WGA-flex. Uw verzekeraar zal hiervoor een hogere premie in rekening brengen. U wordt hier tijdig over geïnformeerd door uw verzekeringsadviseur. U hebt dan ook de mogelijkheid om uw WGA-verzekering voor eigenrisicodragen op te zeggen.

Als u op dit moment wordt geconfronteerd met premieverhogingen in uw WGA-verzekering voor eigenrisicodragen, dan heeft dat nog niets te maken met BeZaVa, maar u heeft wel de mogelijkheid om de verzekering op te zeggen. Overleg dit wel altijd met uw verzekeringsadviseur.

Wat betekent BeZaVa voor middelgrote en grote werkgevers

Bent u een werkgever met een loonsom groter dan € 307.000,-? Dan ontving u mogelijk een brief van het UWV. Bij deze brief zat een bijlage met de lijst van werknemers die (deels) aan u worden toegerekend in het kader van de ZW-flexpremie of WGA-flexpremie.

U betaalt vanaf 1 januari 2014 een premie die grotendeels afhankelijk is van het verzuim en de arbeidsongeschiktheid in uw praktijk. U betaalt dus geen sectorpremie, maar een individueel vastgestelde premie. Is uw loonsom kleiner dan € 3.070.000,- maar groter dan € 307.00,-? Dan betaalt u naast een individueel vastgestelde premie ook deels een sectorpremie. U kunt nog geen eigenrisicodrager worden voor WGA-flex; dat kan pas in 2016. En eigenrisicodragerschap voor ZW-flex is voor zorgwerkgevers nog niet echt aantrekkelijk.

Wat kunt u zelf doen?

Zoals gezegd kan de Modernisering Ziektewet een aanzienlijke stijging van de kosten betekenen die u als werkgever kwijt bent aan ziekte en arbeidsongeschiktheid. Verzuim- en schadelastbeheersing is belangrijker dan ooit.

Nu al investeren in goed verzuimmanagement en maatregelen voor het beheersen van de schadelast helpt u om straks de kosten te beperken. Het is bijvoorbeeld belangrijk om een administratie bij te houden van werknemers die ziek uit dienst gaan, of die in de toekomst ziek uit dienst gaan. Door hen te volgen en te ondersteunen bij de re-integratie kunt u als werkgever de kosten in de hand houden.

U kunt de volgende maatregelen nemen om slim in te spelen op alle veranderingen:

  • Maak goede afspraken met tijdelijke arbeidskrachten over het meewerken aan de re-integratie na het einde van het dienstverband. Leg deze afspraken vast in bijvoorbeeld het verzuimbeleid en de beëindigingsovereenkomst
  • Leg nu al een administratie aan van alle tijdelijke arbeidskrachten, met hun eventuele eerste ziektedag. Voor de premieheffing voor de Ziektewet en de WGA zal het UWV de arbeidsongeschiktheidslasten van (ex-)werknemers aan u toerekenen. Op dit moment worden enkel arbeidsongeschiktheidslasten van vaste werknemers aan u toegerekend. Bij deze toerekening worden al regelmatig fouten gemaakt door het UWV. De verwachting is dan ook dat de toerekening van werknemers die met een tijdelijke arbeidsovereenkomst ziek uit dienst zijn gegaan, niet foutloos zal gebeuren. Met een sluitende administratie kunt u dit controleren
  • Bel uw zieke ex-werknemers na om de re-integratie te kunnen bevorderen
  • Zet een sluitende no risk-administratie op. Werknemers met een zogenaamde no risk-status komen niet voor uw risico wanneer zij arbeidsongeschikt raken. Hierbij worden echter nog wel eens fouten gemaakt door het UWV
  • Pas uw verzuim- en WIA-beleid aan, zodat u uw beleid ten aanzien van arbeidsongeschikte (ex-)werknemers kunt uitvoeren en uw beleid ook bekend is bij uw personeel
  • Houd bij nieuwe contracten rekening met de verhoogde AOW-leeftijd. Werknemers moeten immers tot steeds latere leeftijd doorwerken, wat ook zal doorwerken in bijvoorbeeld uw eventuele eigenrisicodragerschap voor de WGA en eventuele aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid die u heeft toegezegd aan uw werknemers
  • Re-integratie van vangnetters wordt steeds belangrijker. Het UWV is hier zeer beperkt actief.
  • U hebt de keuze of u publiek of privaat verzekerd wilt zijn. Beiden hebben voor- en nadelen. 
Ons kantoor
Otto Van Tussenbroekstraat 111
3059 LR Rotterdam (Nesselande)

Tel.  010 - 202 7870
Fax  010 - 421 4082

ContactOtto Van Tussenbroekstraat 111
3059 LR RotterdamT: 010 - 202 7870
F: 010 - 421 4082

Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top